Det kommer frem av værmeldinger at det kan komme liten orkan styrke i kastene flere områder i kommunen fra søndag, natt til mandag og mandag. 

Vi ber derfor folk være oppmerksom på værvarselet og løse gjenstander.

Illustrasjonsbilde strømstøtte.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00.

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Det har kommet mye snø den siste tiden og det er vanskelige forhold for mange viltarter. Vi oppfordrer derfor alle hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer og passe nøye på hundene sine slik at rådyr og annet vilt ikke jages unødvendig. En jagende hund kan slite ut rådyr i den høye snøen.

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehage: 1. februar 2023.

Søknadsfrist for opptak til SFO (skolefritidsordning): 15. februar 2023.

Innskriving av elever 2023.

Formannskapet har hatt oppe en prinsippavklaring angående montering av solcelleanlegg på bygg i formannskapsmøte datert 03.11.2022, sak 046/22. 

Saken kan i sin helhet leses her.  

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Logo frivilligsentralen

Høst/ vinter 2022-2023 blir det digital kafé på Bagn og i Hedalen.

Begge steder kl. 10 – 12

Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter:

  • 1 i underetasjen på Sør-Aurdalsheimen, ledig nå
  • 1 på Haugen, ledig fra 1.3.2023

Søknadsfrist: 8.1.2023

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn. Stortingets intensjon er å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember, det innebærer at den ekstra utbetalingen ikke skal føre til trekk i andre ordninger.

De siste par årene er det vedtatt to store nasjonale satsinger «Oppvekstreformen» fra Bufdir og «Kompetanseløftet» fra Udir. I tillegg ble det fra 01.08.22 gjort endringer i 14 lover, med krav til samhandling og bedre samarbeid om barn og unge som trenger hjelp.  Valdreskommunene har valgt å se alt dette i sammenheng som .