Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter ved:

  • Høve omsorgsboliger, Reinli. Ledig omgående.
  • Hedalsheimen, hybelleilighet, fra 1.1.2018.
SAK kommunevåpen

Det er oppgitt feil dato i annonsen for kommunestyremøtet. Riktig dato er 19. desember kl. 09.00.

 

 

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Sør-Aurdal kommune har fått nye nettsider!  De gamle sidene er borte, og vi håper at de nye sidene gjør det enklere å finne fram og finne nyttig informasjon.

 

SAK kommunevåpen

Forslag til budsjett og Økonomiplan for 2018-2021, samt gebyrer og avgifter 2018 er lagt ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 19. desember 2017.

Julelys

Neste konsert i Den kulturelle spaserstokken blir onsdag 20. desember. Da blir det juleforestilling med "Johansen's Jul". (PDF, 456 kB)

Kl. 11.00 på Hedalen bo- og servicesenter
Kl. 14.00 på Sør-Aurdalsheimen, festsalen

Konsertene arrangeres av Sør-Aurdal kommune i samarbeid med Sør-Aurdal eldreråd og Sør-Aurdal Frivilligsentral.

Konsertplan DKSS 2017 (PDF, 519 kB)

Årets influensavaksine har kommet.

Vaksinering uten samtidig legekonsultasjon foretas ved Bagn Legesenter torsdag 19 oktober kl 10.00 til 14.00.

Timebestilling er ikke nødvendig.