Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Her kan du se formannskapets innstilling til kommunestyret vedr Sør-Aurdal kommunes økonomiplan 2020-2023.
 

https://pub.framsikt.net/2020/soraurdal/bm-2020-test/

 

Kommunen og frivillige lag og organisasjoner kan søke på Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Se link: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Utlysningsteksten finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludering_av_barn_og_unge_utlysning_for_2020/

Spørsmål vedrørende ordningen kan rettes folkehelsekoordinator: Mirian Øyhus Mikkelsgård tlf: 976 64 150, eller mirian.oyhus.mikkelsgard@sor-aurdal.kommune.no 

Søknadsfrist: 13. desember 2019

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

 

Valdres brann og redningstjeneste IKS har nå startet opp med tilsyn/feiing på fritidsboliger, Dette er pålagt i forskrift fra 2016.

I denne forbindelse er det sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har nå gått ut til alle eiere av fritidsboliger.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbolig og sæter er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eiendom. Antallet piper vil kunne bli endret etter at feieren har vært innom alle eiere på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Svømmebassenget ved Sør-Aurdal ungdomsskole er nå åpnet igjen for normal drift etter en periode med reparasjonsarbeider.

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 30. november 2019. Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære.

Prisen deles ut på kulturkvelden som er 31. Januar i Sør-Aurdalhallen 

 

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

 

Svømmebassenget på Sør-Aurdal ungdomsskole er midlertidig stengt.

Hilsen Rektor

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig. 

Sør-Aurdal kommune har ledig omsorgsleilighet på Haugen i Begnadalen.