Hver høst ser vi at kraftige vindkast og hyppige, heftige regnskyll gir mange skader på hus og eiendom. Ta en utvendig sjekk av eiendommen din nå.

Symjehallen på Sør-Aurdal ungdomsskole er klar til bruk f.o.m. tysdag 11. september. Folkebadet opnar etter haustferien, tysdag 9. oktober.

 

 

Logo

Da kampanjen var over 31.august kunne vi registrere at  66 elever fra alle de tre barneskolene i kommunen hadde deltatt. Disse 66 elevene har lest totalt 510 bøker og 40.370 sider i løpet av sommeren og det synes vi er kjempebra! Vi håper at like mange og gjerne flere av grunnskoleelevene deltar i Sommerles også neste sommer.

SAK kommunevåpen

Landbruks- og matdepartementet har bestemt en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er rammet av tørke.

Det gis ikke tillatelse til å spre på eng utover denne fristen.

 

SAK kommunevåpen

Sør-Aurdal kommune vil fra 01.09.18 sende ut fakturaer digitalt til de som pleier å motta fakturablanketter i posten. De som har e-faktura, avtalegiro eller mottar faktura som e-post, vil ikke bli berørt av dette. Slike avtaler vil du fortsatt kunne lage.

 

 

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 får gutter tilbud om HPV-vaksine. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus).

Formålet med Einar Storsveens legat for studerende ungdom fra Sør- Aurdal skal være å yte økonomisk støtte til studerende ungdom bosatt i kommunen. Det gis støtte til studier utover videregående skole.

Medlemmer av Storsveenslekta skal ha fortrinnsrett til legatmidler selv om disse ikke skulle være bosatt i Sør- Aurdal.

Husk båndtvangen

Det er generell båndtvang i tiden 1. april til 20. august.

Det er i tillegg båndtvang i områder der bufe har rett til å beite, og faktisk beiter, f.o.m. 21. august t.o.m 30. september.

Unntak fra båndtvang gjelder bl.a. for;

 

SAK kommunevåpen

Første skoledag for elevene er mandag 20. august

  • Bagn skule kl. 8.30 - 14.10
  • Begnadalen skole kl. 08.00 - 13.35
  • Hedalen barne- og ungdomsskole kl. 08.55 - 14.40
  • Sør-Aurdal ungdomsskole kl. 8.30 - 14.10

For informasjon om SFO, ta kontakt med skolen eller klikk her.

Alle ønskes hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

 

SAK kommunevåpen

Kommunal frist for innsending av søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordelingen i 2019 fastsettes til: 1. oktober 2018.