Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

 

Svømmebassenget på Sør-Aurdal ungdomsskole er midlertidig stengt.

Hilsen Rektor

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig. 

Statens vegvesen holder gratis oppfriskningkurs over to dager, for de over 65 år i Sør-Aurdal kommune.

Kurset har ikke til hensikt å måle føreregenskapene dine, men gjøre deg bevisst på situasjoner der du kan møte ekstra utfordringer. Kurset er frivillig og en hyggelig måte å friske opp kunnskaper om bilkjøring.

Sør-Aurdal kommune har ledig omsorgsleilighet på Haugen i Begnadalen.

Fellesnemda for innlandet har besluttet at TT-ordningen (Transporttjeneste for forflytningshemmede) vil bli administrert av fylkeskommunen. Den nye ordningen vil tre i kraft fra 01.01.2020. Fra denne dato vil da ikke Sør-Aurdal kommune ha ansvaret for å behandle søknader eller følge opp brukere. Etter denne dato skal søknader sendes til innlandet fylkeskommune. Kommunene i Oppland er anbefalt å ikke behandle søknader etter 1.10.2019. Ny søkere må derfor vente til ny ordning trer i kraft i 2020.

Informasjon ang. den nye ordningen vil bli sendt ut til alle våre brukere så fort det foreligger, sannsynligvis medio november.

Anette Hansen er prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i Sør-Aurdal.

 

 

 

Nå er bassenget på SAUS klart til bruk.

Skolen registrerer at granulat fra kunstgressbanen stadig finner veien inn i C-blokka. For å hindre at granulat kommer ned i bassenget, er det viktig at alle som har vært på fotballbanen tar av seg sko og børster sko og sokker rene før de går inn i C-blokka.

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en støtte til familier som har et særlig behov samt gi barnet positive opplevelser i hverdagen.

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS er i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

Denne uka har to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar.

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/enklere-a-soke-tilskudd-til-drenering-og-miljotiltak-i-jordbruket/