SAK kommunevåpen

Søknadsfrist i Sør-Aurdal kulturskole er 1. april.

Mer informasjon om kulturskolen

Søknadsskjema

SAK kommunevåpen

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 24 ganger.

Positivprisen er knyttet til næringsutvikling i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.
 

SAK kommunevåpen

I retningslinjene for Kulturprisen heter det:
Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal på frivillig basis. Prisen kan og deles ut til lag og foreninger.

Har du forslag til kandidater til Kulturprisen?

Send skriftlig forslag med begrunnelse til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai.

SAK kommunevåpen

Frivillige lag og foreninger kan søke om:

  • Kulturmidler til drift av laget - søknadsfrist 1. april.
  • Tilskudd til kulturformål/arrangement - søknadsfrist 1. mai.

Her søker du: https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SAK kommunevåpen

Kommunestyret i Sør-Aurdal behandlet den 18.12.2018 både Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett 2019 med fastsettelse av avgifter/betalingssatser. Økonomiplan 2019 – 2022 (sak 061/18) og forskotsskattevedtak 2019 (sak 062/18).

Denne uka har to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar.

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/enklere-a-soke-tilskudd-til-drenering-og-miljotiltak-i-jordbruket/

SAK kommunevåpen

Formannskapet vedtok i møte mandag 11.2.19 Forskrift om ekstraordinær båndtvang. 

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2019.

Mer informasjon:

 

 

 

SAK kommunevåpen

I disse dager kunngjør vi ledig 3 læreplasser fra august; en plass i hvert av fagene helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider og institusjonskokk – se egen annonse under "Ledige stillinger".

Sør-Aurdal kommune har vært lærebedrift og tatt inn lærlinger i 23 år, og har i løpet av denne tiden uteksaminert mer enn 40 nye fagarbeidere, noe vi er stolte av! Svært mange av disse er i dag i fast jobb hos oss. Uten fagarbeidere stopper samfunnsmaskineriet, og vi trenger mange flere i årene som kommer.

Prosessen med bygging av Sør-Aurdalshallen går sin gang, og her kan du følge med på framdrifta: https://kunde.byggekamera.no/?u=sor-aurdal-kommune&camera=BK0129&width=fullsize

Bildene blir oppdatert hver 10 min på dagtid, og det vil bli laget en film av bygginga etterpå.

Kulturminnefondet

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.