Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Fra 4. juli 2018 er det forbud mot alle former for åpen ild og bål i eller i nærheten av skogmark.

Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning.

Det er stor skogbrannfare Østafjells igjen, og det er derfor gjeninnført totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

-Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

-Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning fra 04.07.2018.

Det vil komme ny melding på www.valdresbrannvesen.no og vår hjemmeside når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37 av

Laila Lien Østgård  brannsjef

Oppfordring til kommunale vannkunder om å unngå unødig bruk av vann

illustrasjon momskomp 2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Frist for å søke er 1. september 2018

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

 

Arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 226 fra krysset med E16 til Begna bruk er i gang. I løpet av oktober vil gående og syklende som bor og ferdes i dette området ha fått en mer trafikksikker veg på denne vel to km lange strekningen.

Klikk her for mer informasjon om arbeidet. (PDF, 3 MB)

Positivprisen 2017 til Valdres Skigard

Positivprisen for 2017 ble utdelt på kommunestyrets møte 19. juni. Prisen gikk til Valdresskigard og det var ordfører Kåre Helland som sto for utdelingen

Sør-Aurdal kommune gratulerer og ønsker bedriften lykke til videre!

 

Kommunal bolig i Roovegen 6 i Reinli ledig fra ca. 1.9.18.

svarutlogo

Kommunene i Valdres vil fra 15.06.2018 sende ut brev digitalt. Vi oppfordrer alle våre innbyggere og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette sikker digital postkasse.

Lam om høsten

Det er i disse dager duket for ny beitesesong, og det slippes mye dyr på utmarksbeite rundt om i kommunen. I den sammenheng ønsker vi å informere om hva du gjør dersom du finner skadet dyr, ser dårlige gjerder, samt opprettholdelse av båndtvang.

SAK kommunevåpen

På grunn av ekstremt høyt vannforbruk de siste dagene på alle vannverk, oppfordres alle om å redusere vanning og annen unødig bruk av vann til et minimum. Dette grunnet brannberedskap og mulige utfordringer for vannforsyningene.

Logo

Snart er det klart for den digitale lesekampanjen Sommerles. Sammen med barn fra over 370 andre kommuner kan alle barn i 1.-7.klasse i Sør-Aurdal kommune fra 1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje!

I fjor deltok over 300 kommuner og 58 963 barn, og Sommerles har vært en stor suksess gjennom flere år. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

Enebolig i Brunbakklivegen 28 i Hedalen ledig fra ca. 1.8.2018.

4 soverom, 135 m2.

Pris kr 6665 + strøm pr. mnd.

Kontaktperson: Rune Fremgaard tlf. 904 73 797.

Søknadsskjema