Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Søknadsfrist for opptak til barnehage: 1. februar 2022

Søknadsfrist for opptak til SFO: 15. februar 2022

 

Sør-Aurdalshallen har åpnet for seniorsvøm og mørgosvøm for med frokost

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, har Sør-Aurdal kommune mottatt kr. 403.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 26. januar 2022 kl. 23.59

Fra og med januar 2022 vil kunder som er koblet på kommunens vann og avløpsnett, bli fakturert kommunale gebyr 12 ganger i året, istedenfor to ganger. Første fakturering er 20. januar.

Fra 2021 tar vi i bruk vannmåleravlesing per SMS og det sendes derfor ut SMS til alle abonnenter i løpet av de nærmeste dagene. Telefonnummer blir hentet fra våre system, Difi sitt kontaktregister eller fra 1881.

Utbyggingen av bredbånd i Valdres er et spleiselag mellom Innlandet fylkeskommune, Valdreskommunene og en egenandel for de som vil koble seg på.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner private aktører kan nå søke om tilskudd til inkludering av barn og unge - Bufdir utlysning for 2022

Det er omfattende skader på skogen i Sør-Aurdal etter stormen fredag. Kommunen jobber med å få oversikt over omfanget. Det har vært fly i lufta på søndag som har fløyet over det meste av Valdres. I Sør-Aurdal er det størst skader sør i kommunen.

Valdres-Stallen i Aurdal er av nærmere 40 gårder her i landet som nå har gleden av tilby treff for for aktivitet, glede og samhold

En mandag i måneden blir det digital kafé på Bagn og i Hedalen fra november.