Medlemmer i Ungdomsrådet 2019-2020

Sør-Aurdal ungdomsråd tar koronaepidemien på alvor og finner nye digitale løsninger for ungdommene i Sør-Aurdal.
Koronaepidemien rammer oss alle. Sør-Aurdal ungdomsråd har sett på hva dette gjør for ungdommene i kommunen og hva ungdomsrådet kan bidra med. De ønsket derfor å gi et tilbud, i tillegg til de ordinære ungdomsklubbene i kommunen. De ville opprette en digital ungdomsklubb.

Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring?

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no.

Årets influensavaksine har kommet, og med pågående Koronapandemi er det svært viktig å ta vaksinen.

Det blir vaksinering av risikogruppene 21/10 og 22/10 i Kantina på Tingvoll.

Ring Bagn Legesenter tlf 61 34 85 50 for å avtale tidspunkt.

Sør-Aurdal kommune følger utviklingen av koronaviruset i samråd med nasjonale myndigheter.

Klikk her for oppdatert informasjon, tiltak og anbefalinger.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Kommunale bygg, gymsaler og Sør-Aurdalshallen åpner opp for aktivitet på kveldstid fra 12. oktober.

De lag og foreninger som har avtalt treningstid kan starte opp sine aktiviteter dersom de følger smittevernsreglene til Sør-Aurdal kommune. De som ønsker treningstid utover det som allerede ligger inne i planene, må fylle ut søknaden som finnes her:

Sør-Aurdalshallen - Sør-Aurdal kommune (sor-aurdal.kommune.no)

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Sør-Aurdal Kommune har lagt ut to konkurranser på Doffin angående rehabilitering av Bagn Skule. Den ene er en byggentreprise og den andre en elektroentreprise. Vi oppfordrer interesserte til å søke de opp.

Anbudsbefaring for bygg er tirsdag 22. kl. 14, og for elektro onsdag 23. kl. 14.

For spørsmål om konkurransene kontakt Oddleiv Juvkam.

Idetavle

Sør-Aurdal kommune har fått tildelt nesten 1,2 millioner kroner.
Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 

 

Hvert år er det valg i Sør-Aurdal ungdomsråd og nå søker vi engasjerte ungdommer fra hele kommunen. Du kan nominere deg selv, eller noen andre engasjerte ungdommer. Bare husk å spørre de først.

Nytt fra biblioteket - Åpningstider, gjennomføring av smitteverntiltak og innføring av meråpent bibliotekløsning. Velkommen på biblioteket!

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

 Sør-Aurdal kommune ønsker alle barnehagebarna hjertelig velkomne til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte alle igjen, og ønsker spesielt velkommen til dere som er nye i barnehagen!

Det blir en litt annerledes oppstart denne høsten, da vi fortsatt må forholde oss til gjeldende smittevernregler. Barnehagene planlegger for oppstart der behovet for nærhet og omsorg ivaretas på en forsvarlig måte. Vi gjør fremdeles vårt ytterste for at barna skal ha fine dager i barnehagen!