Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter:

  • Hedalen bo- og servicesenter - 3 omsorgsboliger
  • Hedalen bo- og servicesenter, bofellesskap for demente - 2 omsorgsboliger 
  • Sør-Aurdalsheimen - 1 leilighet i underetasjen - søknadsfrist 1.5.21
  • Spangrudfeltet Bagn - 1 leilighet (privat utleier, men kommunen tildeler) - søknadsfrist 1.5.21

SMIL-midler er en ordning der en kan søke på midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadene sendes inn fortløpende, og tildeling skjer to ganger i året;  mai/juni og august/september.

Regjeringen har bevilget midler til kommunene for at kommunene skal kunne støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn. Sør-Aurdal kommune har fått tildelt 250.000 kr.

Søknadsfrist 15.4 2021.

 Har du innspill til aktivitet og anlegg? 

Innspill til planen sendes postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 15. juni 2021

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Frist for å søke om kulturmidler og å sende inn forslag om kandidater til kulturprisen er 1. mai 2021

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

 Valdres brann- og redningstjeneste IKS har en plan om å besøke hytteeiere i alle skoleferier.

Det vil være vinterferier, sommerferier, høstferier og fredager i sommerhalvåret og høsten.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Kommunestyret i Sør-Aurdal behandlet den 17.12.2020 både Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett 2021 med fastsettelse av avgifter/betalingssatser, økonomiplan 2021 – 2024 (sak 089/20) og forskottsvedtak 2021 (sak 088/20). Sakene ligger ute på kommunens hjemmeside.

Regional plan for vannforvaltning er ute til høring. Alle med  interesse for god ivaretakelse og bruk av vannet inviteres til å bidra med innspill!

Tilsynsperson for barn i fosterhjem

Vil du være tilsynsperson for et barn i fosterhjem?

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som fører tilsyn med om barnet har det bra i fosterhjemmet sitt. Interkommunal barneverntjenesten i Valdres er nå i behov av flere tilsynspersoner.

Det er mye snø og det fører til at hjorteviltet har utfordringer med å bevege seg. Spesielt rådyr trekker inn mot bebyggelse og det er derfor viktig å holde hunder i bånd.