Dur  Wold

Duoen Dur & Wold (PDF, 356 kB) holder konserten "Multikunstneren Sandbeck - i skyggen av Pengegaloppen?" i Den kulturelle spaserstokken

Fredag 23. mars kl. 19.00 på Sør-Aurdal folkebibliotek

Leiligheten ligger i rekkehuset i Bagnslinna 27, Bagn.
Leiligheten er på 95 kvm. med bod, 4 sovrom, vaskerom, wc, bad, stue og kjøkken, samt garasje til 1 bil.

Ledig fra 15.6.18

Søknadskjema

 

Takstene på eiendommene legges nå ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars. Skattelistene er tilgjengelige for alle og ligger i resepsjonen i Rådhuset, samt elektronisk på egen fane under eiendomsskatt på kommunens hjemmeside.

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Pris: Gratis

Sør-Aurdal kommune kjøper 100 % fornybar el-kraft gjennom vår felles innkjøpsavtale med flere innlandskommuner og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. For 2018 er vår opprinnelsesgaranti fra Nedre Vinstra kraftverk.

Vi kunngjør nå ledig 3 læreplasser fra august; en plass i hvert av fagene helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider og institusjonskokk – se egen annonse under "Ledige stillinger".

Sør-Aurdal kommune har vært lærebedrift og tatt inn lærlinger i 22 år, og har i løpet av denne tiden uteksaminert nærmere 40 nye fagarbeidere, noe vi er stolte av! Svært mange av disse er i dag i fast jobb hos oss. Uten fagarbeidere stopper samfunnsmaskineriet, og vi trenger mange flere i årene som kommer.

Husk båndtvangen

På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang i Sør-Aurdal kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang (PDF, 323 kB) ble vedtatt av Formannskapet i møte 8.2.2018. Forskriften gjelder fra 8. februar og inn til videre, men senest til 1. april da den generelle båndtvangen gjelder.

Det er generell båndtvang i tiden 1. april til 20. august.

 

IA-arbeid i IHT

Det har vært et tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, kommunens IA-rådgiver og tjenestens ledere som har arbeidet for redusert sykefravær gjennom hele 2017.

 

Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter ved:

  • Høve omsorgsboliger, Reinli. Ledig omgående.
Prosjektgruppa

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens psykisk helse og livskvalitet. Satsingen er et bidrag til kommunene for å oppfylle folkehelseloven. Sør-Aurdal kommune søkte om midler, og fikk tilskudd til et forprosjekt/kartleggingsarbeid.