Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning. Søknadsfristen er 13. juni, klokken 13.00.

Ønsker om treningstider sesongen 2022/2023 i Sør-Aurdalshallen, idrettshall og svømmehall, meldes inn innen 15. juni. 

 

Vaksine

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har hatt koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. Dosen kan bli gitt tidligst 4 måneder etter siste oppfriskingsdose.

Sør-Aurdal kommune har jobbet med utarbeidelse av Strategisk Næringsplan for perioden 2022-2026.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8746/A.

Bli med på turer og aktiviteter for store og små

Tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser vinteren 2021/22.

Samtlige stemmer fra den rådgivende folkeavstemningen om skifte av hovedmål ved Bagn skule er nå talt opp. Valgstyret godkjente den rådgivende folkeavstemningen med å signere valgprotokollen i sitt møte tirsdag 5. april 2022.

Det er planlagt følgende møter i arbeidsgruppa for Bærekraftig kommuneøkonomi:

Vi har hatt en tøff vinter her i Sør-Aurdal og stormene har virkelig satt sitt spor i mange på flere måter. Frykten som kommer når en leser kraftig vind på værmeldingene er vesentlig større enn før 19. november.