Sør-Aurdal kommune har nå forsøkt å komme i kontakt med alle over 18 år som har svart usikker eller ja til vaksine. Vi har ikke klart å få svar hos alle.  Det er også noen innbyggere over 18 år, som vi ikke har klart å finne telefon nummer til. Er det noen som ikke har blitt ringt til for time, ber vi om at de tar kontakt med oss så snart som mulig på vaksine telefon 46953413 eller Bagn Legesenter 61348550.

Har du tidligere takket nei  men likevel ønsker å ta vaksine, ber vi deg også ta kontakt med nevnte telefonnummer så snart som mulig.

Vi gjennomfører vaksinasjon i hovedsak på onsdager på kommunehuset i Bagn.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

  I ukene 29, 30 og 31 er plan og teknisk stengt på grunn av ferie. For henvendelser som haster som gjelder kommunal veg, vann og avløp kan du ta kontakt på vakttelefon.

Gjelder det generelle henvendelser for kommunal veg kan skjema for dette brukes via kommunens nettside.

Valglogo

Manntallet for Sør-Aurdal kommune legges ut til gjennomsyn i ekspedisjonen på Tingvoll, Biblioteket på Bagn, Matkroken Reinli, Begna Dagligvare, Joker Hedalen og Matkroken Hedalen.

 

Det er sett begrensninger i hvor mange som kan være tilstede i kommunen sine større møterom, og regler for bruk av rommene med tanke på smittevern......

Rammeavtale for vintervedlikehold på veier og plasser i Sør-Aurdal kommune for perioden 2021-2025 er nå kunngjort som åpen anbudskonkurranse. Frist for innlevering av tilbud er 20.08.21.

 21. mai 2021 ble det satt i drift ny tømmestasjon for bobiler og campingvogner på Circle K i Bagn sentrum.

Tømmestasjonen håndterer mottak av avløpsvann fra tette tanker og er gratis for alle som ønsker å benytte seg av tilbudet. Tømmepunktet er tilgjengelig hele døgnet i sommer sesongen, fra midten av mai til etter høstferien.

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Bangsmoen Husflidslag tildeles Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2021.

Ordfører Marit Hougsrud kunne overrekke blomst og gratulerte Bangsmoen Husflidslag med Kulturprisen ved åpningen av Bangsmoen Husflidsutsalg for sesongen. 

Torill Hansebakken tok imot blomsten på vegne av husflidsutsalget. Torill har selv vært med helt siden oppstarten og lagt ned en stor innsats for driften av butikken på det gamle handelsstedet. Nyheten ble mottatt med stor glede.

 

Det åpnes nå for innmelding av ønsker for treningstider i idrettshall og svømmehall i Sør-Aurdalshallen.

Fristen er satt til 1. august og skjema for innmelding sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Det er flere private tomter til salgs i Spangrudfeltet i Bagn og Steinsætervegen sør for Bagn. Ta direkte kontakt med selger for informasjon, visning og pris. Kontaktdetaljer finner du under hvert kartbilde. 

Har du tomt til salgs i Sør-Aurdal, som er enten regulert eller fradelt? Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune.