Music arts

Kulturskolens elever inviterer til konsert og utstilling i "glassbygget" på Sør-Aurdal ungdomsskole mandag 21. januar 2019 kl. 18.00. 

Skolens elever viser noe av det de har jobbet med gjennom høsten.
Konsert og utstilling, og salg av forfriskninger.

Gratis inngang.

 

Biblioteket banner

Fra 2. januar 2019 er det nye åpningstider på hovedbiblioteket, Bagn:

  • tirsdager fra 12-18
  • onsdager og fredager fra 10-15
  • Lørdager stengt

Grunnen til at vi stenger lørdager er at bruken av biblioteket denne dagen har gått ned de siste årene. Derimot har bruken de andre ukedagene økt. Det er særlig elever ved skolene som bruker biblioteket mer. For å kunne yte bedre service til blant andre skolen og elevene, stenger vi lørdager og flytter da bemanningen til de dagene i uka da biblioteket blir mest brukt.

Åpningstidene ved filialene er som før:
Begnadalen filial: mandager fra 11-17.
Hedalen filial: tirsdager 11-14 og torsdager 11-18

SAK kommunevåpen

Søknadsfrist til barnehage og SFO er 1. februar 2019.

Her kan du søke: søknadsportal

 

Artikkel i NAV nyhetsbrev om IA Sør-Aurdalsheimen

På Sør-Aurdalsheimen har de jobbet bevisst over lengre tid for å inkludere fremmedspråklige. Dette har etter hvert gitt gode resultater.

Les mer om Sør-Aurdalsheimen her.

 

Kontrakt Sør-Aurdalshallen

Sør-Aurdal Kommune og Sanne Hauglid AS har underskrevet kontrakt om bygging av Sør-Aurdalshallen til en sum av 107 mill. kr pluss mva., til sammen 133,7 mill. kr.

 

Logo trafikksikker kommune

Den 22. oktober 2018 var Trygg Trafikk i Sør-Aurdal for godkjenning av kommunen som Trafikksikker kommune. Etter en gjennomgang av kommunens helhetlige arbeid med trafikksikkerhet, kunne Trygg Trafikk gratulere Sør-Aurdal kommune med godkjenning som Trafikksikker kommune.

 

SAK kommunevåpen

Sør-Aurdal kommune vil fra 01.09.18 sende ut fakturaer digitalt til de som pleier å motta fakturablanketter i posten. De som har e-faktura, avtalegiro eller mottar faktura som e-post, vil ikke bli berørt av dette. Slike avtaler vil du fortsatt kunne lage.

 

 

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 får gutter tilbud om HPV-vaksine. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus).