Oppdatering angående skredrapport i Spangrud

Kommunen har vært i dialog med NVE angående arbeidene med å oppdatere området som ble berørt av “Hans”. Hvis alt går som planlagt er det forventet at kommunen mottar rapporten innen 1. mai. 

Rapporten vil bli publisert på kommunens hjemmeside så fort det lar seg gjøre. 

Ta kontakt hvis det er spørsmål til saken. 

 

Mikael Franzén Rønningen

Avdelingsleder plan