Ledig omsorgsbolig i Begnadalen

Sør-Aurdal kommune har ledig omsorgsleilighet:

  • 1 omsorgsbolig,  Haugen i Begnadalen, ledig fra 15. april 2024.

 

Søknadsfrist 18.3.24.

Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre.

Boligen tildeles etter følgende kriterier:

Forutsetning for å få tildelt leilighet:

  • må bo i kommunen
  • det må foreligge en henvendelse fra vedkommende
  • må kunne fungere i egen bolig (klare seg uten stor grad av hjelp og støtte i hverdagen)

Kriterier for øvrig er:

  • bo avsides og ha dårlig boligstandard
  • fortrinnsvis være over 60 år - eller det er spesielle behov som ligger til grunn
  • dårlig sosialt nettverk
  • funksjonshindringer, fysiske eller psykiske.

Forutsetningene, samt minst ett av kriteriene må være innfridd for å få tildelt leilighet.

Ved flere søkere til en leilighet, blir den som har det størst behov tildelt leiligheten.

Søknad sendes til:
Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn 

Søkere som har søkt omsorgsbolig tidligere, trenger ikke sende ny søknad.

Spørsmål kan rettes til Tildelingskontoret, tlf 61348566.