Personvernerklæring

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en opplysning som på en eller annen måte kan spores tilbake til deg.

Hva er en særskilt kategori personopplysning (sensitiv)?

F.eks.:

  • Helseopplysninger
  • Seksuell legning
  • Politisk oppfatning / religiøs tro
  • Etnisk bakgrunn
  • Fagforeningsmedlemskap
  • Siktet / dømt for en kriminell handling

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler blir fulgt ved all form for håndtering av personopplysninger. Sikker behandling av informasjon vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende lov- og regelverk.

Kontaktinfo

Ivar Eiler Thune Hagerup
Personvernombud
E-post
Telefon 61 34 50 00
Mobil 91 81 98 66
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn