Kart

Valdreskart er et samarbeidsprosjekt mellom de seks Valdres-kommunene. Kart på internett gir mange muligheter for innbyggere, hytteeiere og andre interesserte til å kunne finne ulike typer informasjon som ligger i kartet.
  

GeoInnsyn - forenkla kart, spesielt tilpasset bruk på nettbrett og smarttelefoner. Her er bakgrunnskart, arealplaner, pågående byggetiltak og eiendomsskatt.

Valdreskart - er mer avansert og inneholder det meste man trenger i en kartløsning. Her finner du situasjonskart, gårdskart, matrikkelinformasjon osv. Det er også mulig å ta ut vektorkart gjennom Infoland her.

Noen av de mulighetene som ligger inne i kartsystemet.

  • En kan få opp kart over eiendommen sin
  • I de fleste områdene av kommunen finnes flybilder som en kan ta opp som et lag og se på
  • En kan søke på stedsnavn og adresser
  • Har en tenkt å bygge, kan tjenesten nyttes til å ta ut situasjonskart over det aktuelle området
  • I søkemulighetene ligger det inne en del interessepunkt. Her kan en på en enkel måte finne for eksempel hvor legekontor, helsestasjon, skole og barnehage ligger i kommunen
  • Dersom en er interessert i informasjon i en av nabokommunene, kan en enkelt gå til nabokommunens hjemmeside eller velge den aktuelle kommunen når du er inne på kartsiden
  • Kart i 3D 

Kontaktinfo

Bjørn Gustavsen
Autorisert eiendomslandmåler
E-post
Telefon 90 62 52 95

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt