Utdeling av diplom til sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

Forrige uke delte ordfører Marit Hougsrud ut diplom til Dokken Bygg og Anlegg AS for å ha sertifisert seg som en Miljøfyrtårn-bedrift.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  Ved å sertifisere seg til å være miljøfyrtårn bidrar Dokken Bygg og Anlegg AS aktivt til en bærekraftig framtid og den grønne omstillingen.

 

Fra venstre: Ordfører Marit Hougsrud, Hege Velta (administrasjon), Rune Østgård Mattson (prosjektleder) og Stian Dokken (daglig leder) - Klikk for stort bilde