Unge med ryggsekk.

Interkommunal barneverntjeneste har nå tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Er du bekymret for et barn eller en familie i en av våre kommuner kan du nå enkelt melde din bekymring digitalt.  

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbolig og sæter er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eiendom. Antallet piper vil kunne bli endret etter at feieren har vært innom alle eiere på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Digital varsling fra feier - bilde av informasjonstekst.

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig. 

Logo SvarUt

 

Kommunene i Valdres vil fra 15.06.2018 sende ut brev digitalt. Vi oppfordrer alle våre innbyggere og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette sikker digital postkasse.