Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

Vaksine

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. 

Rammeavtale for elektrotjenester i Sør-Aurdal kommune er nå kunngjort som åpen anbudskonkurranse. Tidsrammen for rammeavtalen er satt fra 2022-2024 med opsjon på 1+1 år. Frist for innlevering av tilbud er 05.08.22.

Ønsker om treningstider sesongen 2022/2023 i Sør-Aurdalshallen, idrettshall og svømmehall, meldes inn innen 15. juni. 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele momskompensasjon. Søknadsfrist er 1.september.

Vaksine

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. 

Bli med på turer og aktiviteter for store og små

Tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser vinteren 2021/22.

Samtlige stemmer fra den rådgivende folkeavstemningen om skifte av hovedmål ved Bagn skule er nå talt opp. Valgstyret godkjente den rådgivende folkeavstemningen med å signere valgprotokollen i sitt møte tirsdag 5. april 2022.

Det er planlagt følgende møter i arbeidsgruppa for Bærekraftig kommuneøkonomi: