Søknadsfrist for plass i kulturskolen skoleåret 2023/2024 er 1. april 2023.

Ørnulf Juvkam Dyve spiller Staut-viser og leser egne dikt.

 

Invitasjon til å delta i en gruppe for menn hvor du, sammen med andre kan reflektere over mannsrollen og det å være mann. En gruppe hvor det er rom for samvær, refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. Gruppen er åpen for menn i alle aldre fra 18 år.

Oppstart onsdag 15.3 kl. 13.30.

 

Kulturmidler til drift av laget - frist 1. april. 

Tilskudd til kulturformål/ arrangement - frist 1. mai. 

Forslag om kulturprisvinner - frist 1. mai. 

 

Sykehuset Innlandet Gjøvik arrangerer Mestringskurs i kreftrelatert fatigue.

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer mestringskurs i 2023 for yngre pårørende til personer med demens, samt yngre personer med demens og deres pårørende.


Nå er resultatene av foreldreundersøkelsen i barnehage 2022 kommet. 

 

Det har kommet mye snø den siste tiden og det er vanskelige forhold for mange viltarter. Vi oppfordrer derfor alle hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer og passe nøye på hundene sine slik at rådyr og annet vilt ikke jages unødvendig. En jagende hund kan slite ut rådyr i den høye snøen.

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehage: 1. februar 2023.

Søknadsfrist for opptak til SFO (skolefritidsordning): 15. februar 2023.

Innskriving av elever 2023.

Formannskapet har hatt oppe en prinsippavklaring angående montering av solcelleanlegg på bygg i formannskapsmøte datert 03.11.2022, sak 046/22. 

Saken kan i sin helhet leses her.