Sterk og stødig - fallforebyggende trening. Vil du bli instruktør?

Ergo-/fysioterapitjenesten i kommunen søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer. Det er ønskelig at treningsgruppene blir lokalisert i flere deler av kommunen.

Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for seniorer. 

Målgruppen for treningen er seniorer som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Treningen gjennomføres én gang per uke. 

Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs. Instruktørene vil få oppfølging av kommunens Sterk og stødig-veileder som er fysioterapeut. 

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på forebygging av funksjonssvikt og fall. 

 

Ved interesse, ta kontakt med: Kjersti Bjone Fekjær, tlf. 41458443, epost: kjersti.bjone.fekjer@sor-aurdal.kommune.no