Tilsyn av privat avløp

Som en del av tilsynsarbeidet med spredt avløp i Sør-Aurdal har kommunen to sommervikarer som går rundt og sjekker avløpsanlegg i sommer. 

I sommer vil du kunne se to personer i gule vester som går rundt på Fjellstølen. Det er sommervikarer som jobber med å kartlegge private avløpsanlegg.
 

I 2024 vedtok kommunestyret handlingsplanen for spredt avløp. I denne planen er kommunen delt inn i prioriterte områder, som betyr at vi gjør en systematisk kartlegging av alle private avløpsanlegg i kommunen.  

 Her finner du relevant informasjon samlet i egen artikkel.