Om kommunen

Sør-Aurdal er en av seks kommuner i Valdres. Kommunen grenser til Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Ringerike, Flå, Nesbyen og Gol.

Bagn og Reinli - utsikt fra Londonberget - Klikk for stort bilde

 

Kommuneadministrasjonen ligger i Bagn, som er det tredje største tettstedet i Valdres. I tillegg til Bagn har vi bygdene Reinli, Leirskogen, Begnadalen og Hedalen.

Alle bygdene er kirkesteder med egne sogn. Språklig går det et skille mellom den nordlige og den sørlige delen av kommunen. Sør-Aurdal er nøytral i valget mellom nynorsk og bokmål. Nord i kommunen, i Bagn, Reinli og Leirskogen, snakker folk valdresdialekt. I Hedalen og Begnadalen sør i kommunen snakker de en dialekt som ligger nærmere ringeriksmålet.

Sør-Aurdals kommunevåpen er et gull relikvieskrin i blått. Relikvieskrinet er Hedalsskrinet fra Hedalen stavkirke.

Sør-Aurdal kommune har en rik kulturarv med mye lokalhistorie i bygdene og kommunen som helhet.

Kulturminner

Kulturminner blir i Kulturminneloven definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø og steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Prioriterte kulturminner i Sør-Aurdal er:

  • Industri knyttet til vassdragene
  • Vassfaret med skogbrukskultur og gamle boplasser
  • Skogsdrift med fløyting/brøtning og damanlegg
  • Tusenårssted
  • Krigshistorie

Kulturminnene forteller oss noe om hvorfor vi er her, hvordan folk har tilpasset naturgrunnlaget og utnyttet ressursene og formet kulturlandskapet slik vi opplever det i dag. Du kan lese mer i kulturminneplan for Sør-Aurdal (PDF, 27 MB).

Kontaktinfo

Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn

Kartpunkt