Vakttelefon for kommunale anlegg, bygg og veier

Sør-Aurdal kommune har eget telefonnummer for beredskapsvakt for kommunale anlegg og veier.

 Vakttelefonnummeret er: 911 21 011.

Nummeret skal benyttes ved tekniske feil på kommunale veier, anlegg og ledningsnett utenom arbeidstid.

Det er viktig at nummeret kun benyttes når det oppstår hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag (eksempelvis: vannet borte, kloakken tett på kommunalt nett, tette stikkrenner på vei/store mengder vann som renner ukontrollert i veibanen (kommunal vei).