Informasjon om fakturering av feiing og tilsyn for fritidsboliger og sætrer i Sør-Aurdal

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbolig og sæter er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eiendom. Antallet piper vil kunne bli endret etter at feieren har vært innom alle eiere på tilsyn.

Pipe 1: kr 438,50 pr. år
Pipe 2: kr 219,20 pr. år

Har du ikke pipe og har fått tilsendt faktura for feiing/tilsyn, gi tilbakemelding til Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS: post@valdresbrannvesen.no 

Forebyggende forskrift

I 2016 kom ei ny Forskrift om brannforebygging som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, fritidsboliger og sætrer. 

Gebyr

Alle blir fakturert et årlig tilsyns- og feiegebyr. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år, men behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg. 

Feiing og tilsyn

Det viktigste forebyggende tiltaket til fritidsboliger og sæter, er tilsynet som utføres. Ved et tilsyn blir det undersøkt at skorstein og ildsted er i tilfredsstillende stand og at alt er forskriftsmessig montert. Feiing blir utført ved behov. Eier eller representant må være til stede da feieren er avhengig av å komme inn for å gjennomføre tilsynet. 

Du vil motta SMS fra feieren når det er tid for feiing/tilsyn hos deg
Du vil få en SMS fra "Feieren" som er ditt brannvesen når det er tid for å utføre feiing/tilsyn på bolig/fritidsbolig/sæter. SMS-varslinga starter alltid med følgende tekst: https://q.norkart.no/xxxxx. (Du kan også logge deg inn via hjemmesiden www.valdresbrannvesen.no og trykk på Min Eiendom.)

Ved spørsmål om feiing og tilsyn eller faktura som gjelder feiing/tilsyn, kontakt  i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS,  Vidar Nilssen telefon 901 76 584 eller Niclas Kristiansen telefon  910 00 968.