Bli med på tur!

Siv og Solfrid foran Joker'n i Begnadalen

Vi på biblioteket ønsker å ha et tilbud til lånerne våre i Begnadalen etter at filialen ble lagt ned sommeren 2022. 
Vi har tatt kontakt med Joker Finnøen v/Siv for å få til et samarbeid, og som dere vet er ikke de på Joker’n vonde å be! Positive som de er, får vi starte med utlevering av bestilte bøker på Joker’n f.o.m. torsdag 18. august!  

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

Vaksine og sprøyte - covid-19

 

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. 

 

Vaksine og sprøyte - covid-19

 

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. 

 

Plakat "sammenpåtur"

Bli med på turer og aktiviteter for store og små

Samtlige stemmer fra den rådgivende folkeavstemningen om skifte av hovedmål ved Bagn skule er nå talt opp. Valgstyret godkjente den rådgivende folkeavstemningen med å signere valgprotokollen i sitt møte tirsdag 5. april 2022.

Fra og med januar 2022 vil kunder som er koblet på kommunens vann og avløpsnett, bli fakturert kommunale gebyr 12 ganger i året, istedenfor to ganger. Første fakturering skjer i januar 2022. Vi har nå oppdatert informasjonen om hvordan utgiftene vil fordele seg utover på disse 12 terminene.

Bakgrunn for endringene:
Bibliotekfilialen fungerer i dag mest som skolebibliotek, i tillegg til noen få, men faste, brukere av biblioteket blant bygdefolket. Besøkstallet har dessverre gått gradvis nedover, og vi ser oss derfor nødt til å gjøre noen endringer innen tjenesten. Besøkstallene er dessverre for lave til å opprettholde en åpningstid på fem timer pr uke og personalressursene blir bedre utnyttet om vi omdisponerer dem.

I Brunbakklia 26 står en ledig kommunal leilighet i første etasje med 2 store soverom, åpen kjøkken og stueløsning, bad og stort lagerareal. Den ligger sentralt i Hedalen ved Hedalen barne- og ungdomsskole og barnehage. Nærhet til butikk.

Leiepris kr 5820,- + strøm pr. mnd.

Ved spørsmål kan Rune Fremgaard eller Gro Skinningsrud kontaktes på tlf. 61 34 85 00.

Søknadsskjema