Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

  Hva er sommerskole?  

Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Kommunene bestemmer selv hvor mange elever som skal få tilbud, men tilbudet skal være gratis for elevene. Det er viktig at tilbudet tilpasses lokale forhold.  

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til å få faglig påfyll.  (kilde: Udir.no)

Landbruket har et betydelig plastforbruk på 14000 tonn i året. Det meste brukes til rundballer. 85% av plasten leveres inn og resirkuleres til poser, avfallsekker og liknende. - Landbruket har et forbedringspotensiale i å levere inn enda mer plast, sier Magnhild Strand fra NLR Innlandet.

SMIL-midler er en ordning der en kan søke på midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadene sendes inn fortløpende, og tildeling skjer to ganger i året;  mai/juni og august/september.

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

 Valdres brann- og redningstjeneste IKS har en plan om å besøke hytteeiere i alle skoleferier.

Det vil være vinterferier, sommerferier, høstferier og fredager i sommerhalvåret og høsten.

Barnevern

Interkommunal barneverntjeneste har nå tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Er du bekymret for et barn eller en familie i en av våre kommuner kan du nå enkelt melde din bekymring digitalt.  

 Vi har hatt et byggekamera montert på Fossvangbygget for å ha mulighet til å følge med på bygginga av Sør-Aurdalshallen. Nå er hallen ferdig, og det er laget en time-lapse av bygginga.

Du finner den ved å klikke på denne linken:

https://vimeo.com/379758200

 

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Det er nå besluttet å delvis åpne rådhuset for publikum igjen.

Vi åpner hovedinngangen slik at publikum kommer direkte inn for å snakke med ansatt i resepsjonen. Innvendige dører skal fortsatt være låst. 

Valdres Næringshage fortsetter å gi et utvidet, kostnadsfritt tilbud til virksomheter i regionen. Dette er et tilbud som omfatter oppfølging av bedrifter som har behov for bistand, f.eks. inn mot bank og finans eller offentlige kompensasjonsordninger.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbolig og sæter er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eiendom. Antallet piper vil kunne bli endret etter at feieren har vært innom alle eiere på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

 

Valdres brann og redningstjeneste IKS har nå startet opp med tilsyn/feiing på fritidsboliger, Dette er pålagt i forskrift fra 2016.

I denne forbindelse er det sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har nå gått ut til alle eiere av fritidsboliger.