Ordningen Trygt hjem for ungdom i alderen 15-21 år er på plass i hele Innlandet. Ungdom kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside.

Det er sett begrensninger i hvor mange som kan være tilstede i kommunen sine større møterom, og regler for bruk av rommene med tanke på smittevern......

 21. mai 2021 ble det satt i drift ny tømmestasjon for bobiler og campingvogner på Circle K i Bagn sentrum.

Tømmestasjonen håndterer mottak av avløpsvann fra tette tanker og er gratis for alle som ønsker å benytte seg av tilbudet. Tømmepunktet er tilgjengelig hele døgnet i sommer sesongen, fra midten av mai til etter høstferien.

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Bangsmoen Husflidslag tildeles Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2021.

 Ordfører Marit Hougsrud kunne overrekke blomst og gratulerte Bangsmoen Husflidslag med Kulturprisen ved åpningen av Bangsmoen Husflidsutsalg for sesongen. 

 

 

Det er flere private tomter til salgs i Spangrudfeltet i Bagn og Steinsætervegen sør for Bagn. Ta direkte kontakt med selger for informasjon, visning og pris. Kontaktdetaljer finner du under hvert kartbilde. 

Har du tomt til salgs i Sør-Aurdal, som er enten regulert eller fradelt? Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune. 

Sør-Aurdal kommune har startet arbeidet med implementering av reformen Leve hele livet. Det er satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som siden februar i år har jobbet med dette arbeidet.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Kommunehuset har besøkstid og telefontid kl. 9.00 - 15.00 alle hverdager, men holdes stengt mellom kl. 11.30 og 12.00 hver dag.

Om du ønsker et møte med en saksbehandler må det avtales på forhånd.

Saksbehandlere kan nås direkte på telefon fra kl. 08.00 - 16.00
https://www.sor-aurdal.kommune.no/toppmeny/kontakt/

 

 

Landbruket har et betydelig plastforbruk på 14000 tonn i året. Det meste brukes til rundballer. 85% av plasten leveres inn og resirkuleres til poser, avfallsekker og liknende. - Landbruket har et forbedringspotensiale i å levere inn enda mer plast, sier Magnhild Strand fra NLR Innlandet.

SMIL-midler er en ordning der en kan søke på midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadene sendes inn fortløpende, og tildeling skjer to ganger i året;  mai/juni og august/september.