Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Bangsmoen Husflidslag tildeles Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2021.

 Ordfører Marit Hougsrud kunne overrekke blomst og gratulerte Bangsmoen Husflidslag med Kulturprisen ved åpningen av Bangsmoen Husflidsutsalg for sesongen. 

 

 

Det er flere private tomter til salgs i Spangrudfeltet i Bagn og Steinsætervegen sør for Bagn. Ta direkte kontakt med selger for informasjon, visning og pris. Kontaktdetaljer finner du under hvert kartbilde. 

Har du tomt til salgs i Sør-Aurdal, som er enten regulert eller fradelt? Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune. 

Sør-Aurdal kommune har startet arbeidet med implementering av reformen Leve hele livet. Det er satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som siden februar i år har jobbet med dette arbeidet.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Kommunehuset har besøkstid og telefontid kl. 9.00 - 15.00 alle hverdager, men holdes stengt mellom kl. 11.30 og 12.00 hver dag.

Om du ønsker et møte med en saksbehandler må det avtales på forhånd.

Saksbehandlere kan nås direkte på telefon fra kl. 08.00 - 16.00
https://www.sor-aurdal.kommune.no/toppmeny/kontakt/

 

 

Landbruket har et betydelig plastforbruk på 14000 tonn i året. Det meste brukes til rundballer. 85% av plasten leveres inn og resirkuleres til poser, avfallsekker og liknende. - Landbruket har et forbedringspotensiale i å levere inn enda mer plast, sier Magnhild Strand fra NLR Innlandet.

SMIL-midler er en ordning der en kan søke på midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadene sendes inn fortløpende, og tildeling skjer to ganger i året;  mai/juni og august/september.

Barnevern

Interkommunal barneverntjeneste har nå tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Er du bekymret for et barn eller en familie i en av våre kommuner kan du nå enkelt melde din bekymring digitalt.  

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbolig og sæter er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eiendom. Antallet piper vil kunne bli endret etter at feieren har vært innom alle eiere på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.