Informasjon til abonnenter - Hedalen vannverk

Vannprøver fra Hedalen vannverk viser fluorkonsentrasjon som overstiger grenseverdi i drikkevannsforskriften. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er 1,5 mg/l. 

Siste vannprøve viste fluorresultat på 2,3 mg/l. Fluorid (fluor) finnes i berggrunnen i varierende mengde. Fluorinnholdet kan være høyt i vann fra dype borebrønner.

Kommunelegen er orientert om resultatene og har uttalt at verdiene ikke er helseskadelige. Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at: «I området 1,5-3 mg/l F oppnås fortsatt god beskyttelse mot tannråte, men omtrent halvparten av barna vil få tannflekker. Ingen kjente helse­skader. Tannflekker kan mildnes eller unngås ved bruk av fluorfattig vann til spedbarnsmaten».

Fluorkonsentrasjonen i Hedalen vannverk har vært overvåket over lenger tid og kommunen har jobbet med tiltak for å redusere konsentrasjonen. Blant annet har det blitt satt i drift et nytt borehull. Erfaringsmessig kan fluorkonsentrasjonen avta over tid og konsentrasjonen ved Hedalen VV har variert, i 2021 ble det målt til 0,07 mg/l fluor i drikkevannet. Vi ser imidlertid at konsentrasjonen har ligget på 2,3 mg/l det siste året og har derfor i våres startet prosess med hyppigere prøvetagning gjennom sesongen for å kartlegge evt. svingninger i nivået, samt innhenting av tilbud på vannbehandlingsanlegg som reduserer fluor.