Ekstraordinært kommunestyremøte 11. april avlyses.

Saken som skulle vært oppe til behandling flyttes til det ordinære kommunestyremøtet 2. mai 2024.