Vil du bli meddommer?

Sør-Aurdal kommune skal velge meddommere til Vestre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Valdres forliksråd, Vestre Innlandet jordskifterett og skjønnsmedlemmer. Kan dette være noe for deg? 

Personene velges for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Dersom du er meddommer i inneværende periode, gi tilbakemelding om du ønsker å fortsette som meddommer for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Ytterligere informasjon finner du på www.domstol.no

Slik søker du:

Søknadsskjema (kommunens skjemasenter)

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Ann Wold på ann.c.wold@sor-aurdal.kommune.no eller mobil 904 70 293.