Tilgjengelighetserklæringer for Sør-Aurdal kommune

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Ved å gi rom for mangfoldet i befolkningen gir vi den enkelte rom for å utfolde seg, bestemme selv og delta på like vilkår.

Alle offentlige nettsteder og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring, apper omfattes også av det samme fra 01. februar 2024. 

Tilgjengelighetserklæringen hjelper virksomhetene med å få oversikt over status og gir brukerne av løsningene mulighet for å gi tilbakemelding når nettsiden eller appen ikke fungerer for dem.

Tilgjengelighetserklæring for Sør-Aurdal kommunes nettside

Tilgjengelighetserklæringer for andre sider og systemer

 

Mangler og alternativ

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold som Sør-Aurdal kommune er eier av, skal være tilgjengelig, kan det finnes mangler. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Vi kan ikke sikre tilgjengelighet for alle

  • Word- og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og reparerer feil så snart vi blir oppmerksomme på dem.
  • Sør-Aurdal kommune kan ikke garantere for at alt innhold som kommer fra tredjeparts-applikasjoner (andre leverandører) oppfyller alle krav til tilgjengelighet. Dette gjelder spesielt kart-tjenester, skjema og sider innenfor spesifikke fagområder.

Mangel på kompatibilitet

  • Microsoft Explorer er ikke kompatibel med all funksjonalitet på nettstedet, dette kan også gjelde mindre brukte nettlesere som Vivaldi, Opera, Firefox m.m. Testing utføres hovedsakelig med Chrome og Edge.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en e-post: postmottak@sor-aurdal.kommune.no