Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Forrige landbruksplan for Sør-Aurdal kommune ble godkjent i 2004. Denne landbruksplanen har en annen mal enn den forrige. Det er mindre statistikk og det er lagt vekt på korte og konsise tema med målbare resultat.

Landbruksplanen skal rulleres om 4 år, men målsetningene er sett ut fra 10 års perspektiv.