Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde Her legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

SAK kommunevåpen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, og formannskapets vedtak i sak 016/18, legges forslag til reguleringsplan for Ølnesseter-Grovkløv med del av Blomstølen, planID 0540R078, ut til offentlig ettersyn.

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)