Høringer og pressemeldinger

Her legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

SAK kommunevåpen

Forslag til reguleringsplan for deler av Skalafjellet med planID:0540R09987 legges ut til 1. gangs offentlig ettersyn i henhold til plan- og byggningslovens §12-11.