Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

Fra høsten 2022 er det ikke elever ved Begnadalen skole. Noen foreldre til elever som sokner til skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen. Kommunestyret har på bakgrunn av dette bedt administrasjonen om en utredning av saken.

Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er i gang, og nå kan du komme med arealinnspill til planen. 

Frist for arealinnspill er 1. oktober.

I kommunestyremøtet 19.05.2022 ble reguleringsplanen for Begnadalen skytebane vedtatt.