Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 13. juni 2019, legges temaplanen Kulturminneplan for Sør-Aurdal ut til høring. 

Gjennom prosessen med planen er det valgt ut 20 kulturminner i Sør-Aurdal. Det vil derfor være mulig å komme med høringsuttalelse innenfor disse utvalgte kultuminnene.