Høringer og pressemeldinger

Her legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

SAK kommunevåpen

Jamfør plan- og bygningsloven § 12-12 godkjente kommunestyret i møte 13.09.2018, sak 040/18, reguleringsplan for Ølnesseter-Grovkløv og del av Blomstølen, planID 0540R078. Formålet med planen er å legge til rette for 225 nye tomter for fritidsbebyggelse ved Ølnesseter, på deler av gnr. / bnr. 11/11-16-23-25-26-53-56-65-204-231, 13/6, 22/66, 28/1 og 29/2.