Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Begnadalen Skytterbane – planID 3449R002.

I henhold til matrikkelloven § 21 legges forslag til nye vegnavn ut på offentlig høring.