Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

Formannskapet vedtok 05.10.2021 i sak 033/21 å legge detaljreguleringen for Begnadalen skytterbane, planID 3449R002, ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Sør-Aurdal kommunestyret vedtok i møte 16.09.2021 sak 044/21, kommuneplanens samfunnsdel, Sør-Aurdal mot 2030, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.