Høringer og pressemeldinger

Her legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

SAK kommunevåpen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, og formannskapets vedtak i sak 009/18, legges forslag til reguleringsplan for tretopphytter i Hedalen, planID 0540R084, ut til offentlig ettersyn.