Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 13. juni 2019, legges temaplanen Kulturminneplan for Sør-Aurdal ut til høring. 

Gjennom prosessen med planen er det valgt ut 20 kulturminner i Sør-Aurdal. Det vil derfor være mulig å komme med høringsuttalelse innenfor disse utvalgte kultuminnene.

 

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Opprinnelig plan er behandlet til og med offentlig høring i 2017. På grunn av innsendte høringsuttalelser fra Søbekklia Vel, er det foretatt undersøkelser og vurderinger av anlegget. Det er vurdert til at endringene kun vil ha interesse for Søbekklia Vel og eiendommene 94/55, 89/26 og 89/6/39. Endringene sendes derfor ut til offentlig ettersyn til disse partnene i tillegg til myndighetene.