Høringer og pressemeldinger

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeHer legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, og formannskapets vedtak i sak 045/19, legges forslag til kommunedelplan for Bagn, planID 0540K005, ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er at det skal være et overordnet verktøy både for kommunen og private interessenter i håndtering av framtidig utbygging og utvikling av stedet.

Eiere av eiendommer der nytt arealformål er foreslått, for eksempel LNF-formål til boligformål, får tilsendt eget skriv med informasjon om forslaget til plan.