Foreldrene i barnehagene er fornøyde!

Illustrasjonsfoto, Reinli barnehage


Nå er resultatene av foreldreundersøkelsen i barnehage 2022 kommet. 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i barnehage ble gjennomført med god deltakelse. I foreldreundersøkelsen får foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barns trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.  

Våre barnehager skårer i snitt 4,4 av 5 poeng på foreldrenes tilfredshet med barnehagen!  

Resultatene i detalj

Undersøkelsen har 30 spørsmål innenfor ulike tema. Foreldrene gir barnehagen en skår fra 1 til 5 på hvert spørsmål, hvor 5 er det høyeste.

Resultater av foreldreundersøkelsen i barnehage

Resultater av foreldreundersøkelsen i barnehage
Tema Poeng
Ute- og innemiljø 4,0
Relasjon mellom barn og voksen 4,6
Barnets trivsel 4,8
Informasjon 4,4
Barnets utvikling 4,7
Medvirkning 4,4
Henting og levering 4,6
Tilvenning og skolestart 4,4
Tilfredshet 4,4