Smil-midler

Sør-Aurdal kommune har fått midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) og drenering av jordbruksjord. Det må fylles ut søknadsskjema for å få midler fra ordningene.

Husk å søke før prosjektet har startet.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknader på spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL-midler- vil bli behandlet i overgangen mai/juni. Det er mulig å søke på tilskudd iht. tiltaksstrategiene for SMIL-midler 2020-2023 for Sør-Aurdal kommune.

Eks på tiltak det er gitt tilskudd til :

  • Tilskudd til å rydde gammel kulturmark til beite
  • Tilskudd til å restaurere verneverdige bygninger i landbruket

Søknadsskjema Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Altinn.

Drenering av jordbruksjord

Det kan gis tilskudd for å drenere vassjuk jord, både systematisk grøfting og enkelt grøft.

Søknaden kan omfatte både lukket og åpen grøft. For åpne grøfter kan tilskuddet omfatte å rense opp og evt senke eksisterende grøft.

Det må fylles ut søknadsskjema og leveres med kart over planlagt grøfting.

Sats for systematisk grøfting:     2500 pr/daa

Sats pr meter enkelt grøft:          38 kr/m

Søknadsskjema Tilskudd til drenering av jordbruksjord i Altinn.

 

For spørsmål til ordningene, ring eller send mail
Gunhild Bergene på tlf 901 32 856 eller gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no