Smil-midler

SMIL-midler er en ordning der en kan søke på midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadene sendes inn fortløpende, og tildeling skjer to ganger i året;  mai/juni og august/september.

I Sør-Aurdal er det f.eks. gitt støtte til rydding av gjengrodd slåttemark/beiter og istandsetting av verneverdige bygninger.

Mer utfyllende kan du finne på www.sor-aurdal.kommune.no under landbruk og artikkel som heter SMIL-spesielle miljøtiltak i landbruket.

NB: Husk at søknaden må være behandlet FØR du kan begynne på tiltaket.