Informasjon angående etablering av solcelle

Formannskapet har hatt oppe en prinsippavklaring angående montering av solcelleanlegg på bygg i formannskapsmøte datert 03.11.2022, sak 046/22. 

Saken kan i sin helhet leses her.