Vedrørende medieoppslag om feiing/ tilsyn på hytte/ seter/ fritidsbolig

Dom vedr feie-tilsyns gebyr (DOC, 117 kB)

De siste dagene har det kommet frem i forskjellige medier som Hytteforum, sosiale medier osv. at en rettskraftig dom får betydning for mange hytteeiere. Her ligger en kortfattet forklaring i vedlegget, om hvorfor dette ikke gjelder Valdres brann & redningtjeneste IKS og sine eierkommuner.

Klikk på linken over for å laste ned dokumentet.