Fugleinfluensa hos villfugl - generell informasjon

Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge.

Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni.

Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i andre deler av landet. 

Det er per nå ikke påvist smitte på villfugl her i Valdres eller i Innlandet fylke. 

Denne informasjonen gis derfor med formål om økt kunnskap for å kunne oppdage og begrense et eventuelt utbrudd lokalt.

Hva gjør du hvis du oppdager syke eller døde fugler?

På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde villfugler uten beskyttelsesutstyr. 

Om du oppdager syke eller døde fugler, bes du melde fra til Mattilsynet på epost postmottak@mattilsynet.no, slik at de kan vurdere om det skal tas ut prøver fra fuglene.

Dette svarer Mattilsynet på ulike spørsmål fra befolkningen: Svar til innbyggere om fugleinfluensa | Mattilsynet

Mennesker kan i svært sjeldne tilfeller smittes med fugleinfluensa. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisikoen for den generelle befolkningen som svært lav. 

Her kan du lese mer:

Fuglejakt og fugleinfluensa

Det er ikke satt noen ekstra begrensninger på fuglejakta som følge av fugleinfluensa-utbruddet. For informasjon om jakt og fugleinfluensa les mer på Miljødirektoratets hjemmesider 

Ny informasjon dersom det skulle bli påvist smitte lokalt

Dersom fugleinfluensa skulle bli påvist i Sør-Aurdal kommune eller i nabokommunene, vil vi komme tilbake med informasjon om konkrete tiltak som da må iverksettes.