Plast i landbruket

Landbruket har et betydelig plastforbruk på 14000 tonn i året. Det meste brukes til rundballer. 85% av plasten leveres inn og resirkuleres til poser, avfallsekker og liknende. - Landbruket har et forbedringspotensiale i å levere inn enda mer plast, sier Magnhild Strand fra NLR Innlandet.

Sør-Aurdal kommune inviterte til digitalt fagmøte om landbruksplast og plansilo 22. april. Det var 20 gardbrukere fra hele Valdres deltok på fagmøte som var delt inn i tre bolker. Norges landbruksrådgiving (NLR) var ansvarlig for de faglige innleggene.

Landbruket har et forbedringspotensiale, og Magnhild Strand viste til at det er viktig å forhindre at små plastflak kommer på avveie fra lagerplassen eller under håndtering av landbruksplast. Plast i naturen er skjemmende og brytes sakte ned. I Valdres er vi heldige der vi kan levere plast på miljøstasjonen hele året, eller den kan få hentes gratis på gården av VKR.

Plansilo - Klikk for stort bildeGod pakking og tynne lag med gras mellom hver pakking er viktig for å få god kvalitet i plansiloen. Det brukes traktor eller hjullaster til å pakke gresset mellom hver innlegging. Einar Dobloug er byggteknisk rådgiver hos NLR innlandet. Han viste til ulike måter å lage plansilo på. De enkleste etableres rett på bakken. De fleste velger å plassbygge siloene med vanlig forskaling og plate, eller bruke ferdigstøpte element. Felles for alle er at siloen bør være minst 6 meter bred. Hvor stor siloen skal være og hvor mange løp en skal ha er avhengig av hvor mye fôr som trengs på den enkelte gård. Men, det var vesentlig at det måtte minst tas ut et lag på 12 cm hver dag.

Aslak Botten er grovfôrrådgiver hos NLR Østafjells. God fortørking, mye lys og god pakking er en sukessfaktor uansett hvilke type surfôr du skal lage. I plansilo er det viktig å legge tynne lag med gress mellom hver pakking. Hva som lønner seg i forhold til rundball eller plansilo må vurderes fra gård til gård. Det samme gjelder størrelsen på plansiloen. En av fordelene med plansilo er at graset har jevn kvalitet og det er lettere å håndtere i fullfôrblandere etc

Fagmøte var støttet gjennom miljø- og klimamidler fra Statsforvalteren