Info om gjerdebruk i hytteområder med beitedyr

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

  • Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.
  • Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.

 

Mattilsynet kan gi den ansvarlige for et farlig gjerde pålegg om nødvendige tiltak. Dersom nødvendige tiltak ikke etterkommes, kan Mattilsynet selv iverksette tiltak.

 

Vedlikehold

Har du satt opp gjerde, er det ditt ansvar at det holdes ved like og ikke er farlig for husdyr. Et nettinggjerde som ligger halvveis nede kan være en felle der dyra setter seg fast.

Det samme gjelder et strømgjerde uten strøm.

Et dårlig vedlikeholdt gjerde kan også føre til at husdyr kommer inn på hyttetunet, men ikke ut igjen, med det resultat at de tørster i hjel.

 

Spesielt ved bruk av strømgjerde:

Gjerdet må være riktig satt opp.

Det må alltid være strøm på gjerdet og jevnlig tilsyn for å kontrollere at det er strøm på.

 

Elektriske nettinggjerder med tynne plast- eller glassfiberstenger som stikkes løst ned i bakken må unngås, da disse krever daglig tilsyn.

Elektriske nettinggjerder uten strøm kan fungere som fiskegarn og være dødsfeller for sau.

 

Du kan også lese om Farlege gjerder for dyr på Mattilsynets hjemmeside

 

Husk også –

Er eventuelle verandautspring eller lignende slik at ikke husdyr går seg fast under der?

Er dører på uthusene sikret slik at ikke husdyr får dem opp og kan bli stengt inne?

 

Sjekk kommunens reguleringsplan

Kommunale reguleringsbestemmelser kan regulere retten til å sette opp gjerder, enten som en plikt til å ha gjerde, eller som et forbud.

Også reguleringsbestemmelser kan medføre at gjerder ikke er tillatt.