Faktura for tilkobling bredbånd

Utbyggingen av bredbånd i Valdres er et spleiselag mellom Innlandet fylkeskommune, Valdreskommunene og en egenandel for de som vil koble seg på.

Sør-Aurdal kommune har fått ansvaret for å fakturere alle kunder i Valdreskommunene som har takket ja til tilkobling av bredbånd.

Pris egenandel er kr 4 990,- per tilkobling, og er en engangsum.

Spørsmål om tilkobling

Informasjon om bredbåndsutbyggingen finnes på www.bredbandivaldres.no. Spørsmål rettes til Fredrik Holte Breien i Valdres Natur- og kulturpark på e-post torkjell.haugen@valdres.no

Spørsmål om innbetaling av tilkobling

Spørsmål som omhandler innbetaling kan rettes til Sør-Aurdal kommune på tlf 61 34 85 00 eller på e-post postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Abonnement

Fakturering for selve abonnementet blir administrert av Telenor. Kostnaden per måned for innholdet som går over fiberen vil variere ut ifra hvor stor hastighet du ønsker, og hvorvidt du ønsker tv-pakke levert over nettet eller ikke.

Les mer om abonnement og priser på https://bit.ly/3kHHs5R