Resultat av rådgivende folkeavstemning

Samtlige stemmer fra den rådgivende folkeavstemningen om skifte av hovedmål ved Bagn skule er nå talt opp. Valgstyret godkjente den rådgivende folkeavstemningen med å signere valgprotokollen i sitt møte tirsdag 5. april 2022.

Her kan du lese valgprotokollen (PDF, 202 kB).

Resultat

Antall stemmeberettigede

 1488

Antall kryss i manntallet

295

Oppmøteprosent

19,82 %

 

 

Antall godkjente stemmegivninger

295

Antall forkastede stemmegivninger

0

 

 

Antall godkjente stemmesedler

293

Antall forkastede stemmesedler

2

 

 

Antall stemmesedler Bokmål

175

  • Prosent bokmål

59,73 %

Antall stemmesedler Nynorsk

118

  • Prosent nynorsk

40,27 %

 

Eventuelle klager på gjennomføring av avstemningen rettes valgstyret senest 10.4.2022

               

Sak om hovedmål ved Bagn skule skal opp til endelig behandling i kommunestyret 19.5.2022.