Tømmestasjon for bobiler og campingvogner

Tømmepunkt

 21. mai 2021 ble det satt i drift ny tømmestasjon for bobiler og campingvogner på Circle K i Bagn sentrum.

 

Tømmestasjonen håndterer mottak av avløpsvann fra tette tanker og er gratis for alle som ønsker å benytte seg av tilbudet. Tømmepunktet er tilgjengelig hele døgnet i sommer sesongen, fra midten av mai til etter høstferien.