Skoler i Sør-Aurdal

Skolene i Sør-Aurdal er organisert under tjenesteområdet Oppvekst og kultur.
 

Kommunen har følgende skoler:

Bagn skule: 1.-7. trinn, fulldelt, ca 130 elever.
Begnadalen skole: 1.-7. trinn, 2-delt, 23 elever.
Hedalen b/u skole: 1.-10. trinn, fådelt barnetrinn og 2-delt ungdomstrinn, totalt 72 elever
Sør-Aurdal ungdomsskole: fulldelt, ca 90 elever
Vassfaret Leirskole

 

Kontaktinfo

Camilla Ingrirud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 85 23
Jan Henrik Bakke
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 12
Mobil 993 17 645
Bjørg Strandbråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 03
Mobil 977 17 565
Astri Nybråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 82
Mobil 930 43 320
Astri Nybråten
rektor
E-post
Telefon 61 34 86 63
Mobil 930 43 320

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt