Skoler i Sør-Aurdal

Skolene i Sør-Aurdal er organisert under tjenesteområdet Oppvekst og kultur.
 

Kommunen har følgende grunnskoler:

Bagn skule: 1.-7. trinn, fulldelt, 129 elever skoleåret 2024/2025
Hedalen barne- og ungdomsskole: 1.-10. trinn, fådelt barne- og ungdomsskole, 65 elever skoleåret 2024/2025
Sør-Aurdal ungdomsskole: 8.-10. trinn, fulldelt, 67 elever skoleåret 2024/2025
Begnadalen skole: Nedlagt

 

Kontaktinfo

Camilla Ingrirud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 48 24 65 19
Per Tørris Holde
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 69 45 04
Bjørg Strandbråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 65 35 95
Astri Nybråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 56 29 40

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt