Skoler i Sør-Aurdal

Skolene i Sør-Aurdal er organisert under tjenesteområdet Oppvekst og kultur.
 

Kommunen har følgende skoler:

Bagn skule: 1.-7. trinn, fulldelt, 146 elever
Hedalen barne- og ungdomsskole: 1.-10. trinn, fådelt barnetrinn og 2-delt ungdomstrinn, totalt 71 elever 
Sør-Aurdal ungdomsskole: fulldelt, 64 elever 
Begnadalen skole: SFO-avdeling for Bagn skule. Sør-Aurdal ungdomsskole er midlertidig i Begnadalen.
Vassfaret Leirskole

 

 

Kontaktinfo

Camilla Ingrirud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 48 24 65 19
Per Tørris Holde
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 69 45 04
Bjørg Strandbråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 65 35 95
Astri Nybråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 56 29 40

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt