Skoler i Sør-Aurdal

Skolene i Sør-Aurdal er organisert under tjenesteområdet Oppvekst og kultur.
 

Kommunen har følgende skoler:

Bagn skule 1-7 skole med ca 140 elever.
Begnadalen skole 3-delt skole med ca 40 elever.
Hedalen barne- og ungdomsskole 1-10 skole med ca 70 elever
(fådelt barnetrinn og 2-delt ungdomstrinn).
Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) fulldelt, ca 90 elever
Vassfaret Leirskole

Skoler i Sør-Aurdal

 

Kontaktinfo

Inger Randi I. Kleven
Tjenesteleder Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 85 26
Mobil 975 08 072
Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 85 27
Monica A. Hines
Sekretær
E-post
Telefon 61 34 85 23

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 8.00 - 15.30 (15/5-15/9)

kl. 8.00 - 16.00 (16/9-14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt