Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten utøver helsefremmede og forebyggende arbeid rettet mot elever.

Tjenesten omfatter blant annet:

  • Skolestartundersøkelse
  • Helseundersøkelser og rådgivning/veiledning med oppfølging/henvisning ved behov
  • Forebyggende psykososialt arbeid
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
  • Undervisning og bistand i gruppe/klasse/foreldremøter
  • Samarbeid om habilitering av elever med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede
  • Vaksinering av elever etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Kontaktperson for Bagn skule
Reidun Haugen Gran

Kontaktperson for Sør-Aurdal ungdomsskole:
Ida Blåfjelldal

Kontaktperson for Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole:
Ida Blåfjelldal

Kontaktinfo

Reidun Haugen Gran
Fagleder/Helsesøster
E-post
Telefon 61 34 85 60
Mobil 948 30 474
Ida Blåfjelldal
Helsesøster
E-post
Telefon 61 34 85 61
Mobil 910 09 082

Åpningstider

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt