Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten utøver helsefremmede og forebyggende arbeid rettet mot elever.

Tjenesten omfatter blant annet:

  • Skolestartundersøkelse
  • Helseundersøkelser og rådgivning/veiledning med oppfølging/henvisning ved behov
  • Forebyggende psykososialt arbeid
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
  • Undervisning og bistand i gruppe/klasse/foreldremøter
  • Samarbeid om habilitering av elever med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede
  • Vaksinering av elever etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Kontaktperson for Bagn skule
May Britt Småladen

Kontaktperson for Sør-Aurdal ungdomsskole:
Ida Blåfjelldal

Hedalen barne- og ungdomsskole:
Ida Blåfjelldal

Kontaktinfo

Ida Blåfjelldal
Helsesykepleier
E-post
Telefon 91 00 90 82
Kristin Strandbråten Ildjarnstad
Sykepleier
E-post
Telefon 48 27 24 63

Åpningstider

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt