Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.  
 

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

• scenekunst
• visuell kunst
• musikk
• film
• litteratur
• kulturarv

Link til Den kulturelle skolesekken i Innlandet.

Program med omtale av produksjonene og turneplaner for besøkene skolene i Sør-Aurdal kommune mottar i Den kulturelle skolesekken fra Innlandet fylkeskommune dette skoleåret finner du  her.

Skolene og barnehagene deltar i tillegg i lokale opplegg i Den kulturelle skolesekken, f.eks. museumsbesøk, teater og konserter.

Kontaktinfo

Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 40 10 34 50
Ole Kristian Nyhagen
Rektor
E-post
Telefon 48 19 85 62
Mobil 41 41 65 41

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt