Sør-Aurdal ungdomsskole

SAUS - Sør-Aurdal ungdomsskole - Klikk for stort bilde

 


Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) er fulldelt skole for 8.-10. trinn.

Sør-Aurdal ungdomsskole har i 2023-2024 64 elever fordelt på tre trinn. Skolen er arbeidsplass for 18 ansatte – 13 lærere og 3 fagarbeidere/assistenter. Administrasjonen består av rektor, inspektør og rådgiver.

Sommeren 2023 ble SAUS utsatt for flom, og driften av skolen er midlertidig flyttet til Begnadalen.

Sør-Aurdal ungdomsskole ønsker å være et sted for læring, der fag og læringstrykk står i sentrum. Samtidig mener vi at trivsel og fellesskap er viktig. Skolen har blant annet følgende tiltak/aktiviteter for å oppnå dette:

  • Tett, faglig samarbeid mellom ansatte, også på tvers av fag.
  • Faglig samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
  • Turer med både sosiale og faglige aktiviteter (i tillegg til livsmestring).
  • Aktivitetsdager der vi blant annet planlegger og gjennomfører aktiviteter for barneskoleelever.
  • Elevsentrerte aktiviteter der ungdommene blir utfordret til å tenke selvstendig og bidra med egne ideer - som for eksempel elevråd, elevbedrift og juleball.

Kontaktinfo

Per Tørris Holde
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 69 45 04

Åpningstider

Mandag - fredag

08.30 - 14.10

Adresse

Besøksadresse:

Valdresvegen 1131
2936 Begnadalen


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt