Hedalen barne- og ungdomsskole

HEBU - Hedalen barne- og ungdomsskole - Klikk for stort bilde


Hedalen barne- og ungdomsskole er en fådelt grunnskole med 72 elever og 20 medarbeidere.

Skolen er 52 år, og en av bygdas viktigste samfunnsinstitusjoner.

Her er det et nært, trygt og godt - samt utviklende skolemiljø for alle.

Vi har flotte nærområder til undervisning med bruk av naturen, og kultur- og historiske «klasserom». Her ligger fotballbane, ishockeybane, lysløype, hoppbakke og lekeapparater rundt skolen. I 2019 åpnet en ny aktivitetspark skapt av ildsjeler, foreninger og ulike organisasjoner.

Samarbeid og innsats for felleskapet, et ønske om å gjøre noe godt for bygda og hverandre - det er hedølingens væremåte. Her inkluderes og blomstrer folk!

Kontaktinfo

Astri Nybråten
rektor
E-post
Telefon 61 34 86 63
Mobil 930 43 320

Åpningstider

Mandag - fredag

8.00 - 16.00

Skolestart og -slutt:

08.55 - 14.40

Adresse

Besøks- og postadresse:

Hedalsvegen 2100
3528 Hedalen

Kartpunkt