SFO - skolefritidsordning

Informasjon om åpningstider og annet vedr. skolefritidsordning i Sør-Aurdal finner du i vedtektene.

Søknad om plass eller oppsigelse av plass i SFO skjer elektronisk via foresattportalen.

Endring av plass i SFO skjer skriftlig til skolen.

Søknadsfrist: 1. februar

Lagre

Kontaktinfo

Bjørg Strandbråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 03
Mobil 977 17 565
Astri Nybråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 82
Mobil 930 43 320
Astri Nybråten
rektor
E-post
Telefon 61 34 86 63
Mobil 930 43 320

Åpningstider

Mandag - fredag

Før skolen:
fra kl. 07.30 fram til skolestart

Etter skolen:
til kl. 16.30

Adresse

Bagn skule
Dalagata 17
2930 Bagn


Begnadalen skole
Valdresvegen 1131
2936 Begnadalen


Hedalen barne- og ungdomsskole
Hedalsvegen 2100
3528 Hedalen

Kartpunkt