SFO - skolefritidsordning

Informasjon om åpningstider og annet vedr. skolefritidsordning i Sør-Aurdal finner du i vedtektene.

Ordinær søknadsfrist: 15. februar

Lagre

Fra høsten 2022 får alle elever på 1. trinn tilbud om 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO) per uke.

I statsbudsjettet for 2023 utvides ordningen til å gjelde både 1. og 2. trinn fra skoleåret 2023-2024. 

Kontaktinfo

Bjørg Strandbråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 65 35 95
Astri Nybråten
Rektor
E-post
Telefon 61 34 86 00
Mobil 90 56 29 40

Åpningstider

Mandag - fredag

Før skolen:
fra kl. 07.30 fram til skolestart

Etter skolen:
til kl. 16.30

Adresse

Bagn skule
Dalagata 17
2930 Bagn


Begnadalen skole
Valdresvegen 1131
2936 Begnadalen


Hedalen barne- og ungdomsskole
Hedalsvegen 2100
3528 Hedalen

Kartpunkt