Serviceerklæringer - informasjon om tjenestene

I serviceerklæringene finner du informasjon om de forskjellige tjenestene kommunen yter.

Serviceerklæringer
Tittel Publisert Type
Arbeid og aktivitet

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring på arbeid og aktivitet.pdf
Avlastning i institusjon

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring Avlastning.pdf
Avlastning utenfor institusjon

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned serviceerklaering_avlastning_utenfor_institusjon.pdf
BPA - Brukerstyrt personlig assistent

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring BPA.pdf
Hjemmesykepleie

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring hjemmesykepleie.pdf
IP - Individuell plan

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring IP.pdf
Korttidsopphold

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring korttidsopphold.pdf
Kreftsykepleie og alvorlige sykdommer

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring kreftsykepleie og alv.sykd..pdf
Langtidsopphold

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring Langtidsopphold.pdf
Matombringing

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring matombringing.pdf
Omsorgsbolig

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring omsorgsbolig.pdf
Omsorgsstønad

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring omsorgsstønad.pdf
Praktisk bistand / Hjemmehjelp

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring hjemmehjelp.pdf
Praktisk bistand og opplæring

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring praktisk bistand og opplæring.pdf
Psykisk helsearbeid

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring psykisk helsearbeid.pdf
Støttekontakt

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring støttekontakt.pdf
Trygghetsalarm

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Serviceerklæring trygghetsalarm.pdf

Kontaktinfo

Miriam D. Haugen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 34 85 66
Mobil 90 85 83 07
Bodil Ø. Pihl
Saksbehandler
E-post
Telefon 95 25 84 72

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn