Tildelingskontoret

Tildelingskontoret skal sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen de bor, samt sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

Kontoret holder til i 3 etg. på Tingvoll og fungerer som hovedkontor for søknader, tildeling, informasjon og veiledning angående kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tildelingskontoret skal tildele tjenester i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Eksempel på tjenester er:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp/Praktisk bistand
  • Støttekontakt
  • Opphold på Sør-Aurdalsheimen
  • Miljøarbeidertjeneste
  • Omsorgslønn
  • Parkeringstillatelser
  • Ledsagerbevis

Kontaktinfo

Bodil Ø. Pihl
Saksbehandler
E-post
Telefon 95 25 84 72
Miriam D. Haugen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 34 85 66
Mobil 90 85 83 07

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt