Kommuneplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsdokumenter og gir rammer for utviklingen av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kontaktinfo

Heidi Storbråten
Planlegger
E-post
Telefon 94 87 83 62
Ekspedisjon Plan, næring og utbygging
Telefon 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.