Arealstrategi og innspill

Sør- Aurdal kommune er i gang med å utarbeide en ny arealdel. Kommuneplanens arealdel er det viktigste styringsdokumentet for arealplanlegging og utbygging i kommunen.

Arealdelen skal bygge på kriterier satt i planprogrammet samt i kommuneplanens samfunnsdel og følge opp de mål og strategier som er vedtatt der. Den skal også vise langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for vern. Arealstrategien i kommunen synliggjør hvordan nasjonale mål og retningslinjer, samt overordnete planer for arealbruk, er ivaretatt.

Kriterier i arealstrategien

I kommuneplanens samfunnsdel og i planprogrammet er det utarbeidet en arealstrategi. Innspillene blir blant annet vurdert opp mot noen av kriteriene som denne arealstrategien fremmer. En del av disse kriteriene kan du lese om her:

 

Kontaktinfo

Heidi Storbråten
Planlegger
E-post
Telefon 94 87 83 62
Ekspedisjon Plan, næring og utbygging
Telefon 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn