Planprosess fra A til Å

Når man utarbeider private planer for et område (regulering – eller detaljregulering) må disse tilfredsstille de krav som fremgår i plan- og bygningsloven sin plandel med tilhørende forskrifter.

Den som skal utarbeide forslag til reguleringsplan (forslagstiller) må være fagkyndig, og de som ønsker å regulere eller omregulere eiendommen sin må engasjere profesjonelle forslagstillere (jf. Pbl § 12-3).

Kontaktinfo

Ekspedisjon Plan, næring og utbygging
Telefon 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt