Kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan på lik linje med kommuneplan, men er mer detaljert for et avgrenset område eller tema.

Tematiske kommunedelplaner skal angi mål og strategier bygget på de langsiktige målene angitt i kommuneplanen. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig.

Kommunedelplaner for areal har samme juridiske virkning som kommunedelplanens arealdel.