Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år, og til gravide som går til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste.

Føringer for tilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, er gitt i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Kontaktinfo

Liv Sonja Solbrekken
Avdelingsleder/Helsesykepleier
E-post
Telefon 94 83 04 74
Ida Blåfjelldal
Helsesykepleier
E-post
Telefon 91 00 90 82
Marit Sundvold Brustad
Familieveileder 7-16 år
E-post
Telefon 48 25 37 45
Kristin Strandbråten Ildjarnstad
Sykepleier
E-post
Telefon 48 27 24 63

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn