Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år, og til gravide som går til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. Vi jobber forebyggende og har fokus på tidlig intervensjon.

Tjenesten følger barn og deres familier med helseopplysning, veiledning, standardiserte undersøkelser, vaksiner og annen målrettet oppfølging på faste tidspunkt. Oppfølgingen skal omfatte barnets fysiske og psykososiale utvikling og bidra til gode oppvekstsvilkår. I tillegg skal tjenesten fange opp risikofaktorer, problemer og skjevutvikling, samt sette inn nødvendige forebyggende tiltak.

Ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan du treffe helsesøster, lege, fysioterapeut og barne- og familieveileder.

Vi samarbeider med barnehagene, skolene, psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjenesten og tannhelsetjenesten.

Videre samarbeider vi med de interkommunale tjenestene Pedagogisk- psykologisk tjeneste(PPt), barnevern, NAV og jordmortjenesten.

Vi har også samarbeid med andrelinjetjenestene som sykehusene, Barne- og ungdomspsykiatrien (BuP) og Habiliteringstjenesten.

Kontaktinfo

Reidun Haugen Gran
Fagleder/Helsesøster
E-post
Telefon 61 34 85 60
Mobil 948 30 474
Ida Blåfjelldal
Helsesøster
E-post
Telefon 61 34 85 61
Mobil 910 09 082
Marit Sundvold Brustad
Foreldreveilder/Psyk. sykepleier
E-post
Mobil 482 53 745
Nina Kristin Hagen
Familieveileder
E-post
Telefon 61 34 85 62
Mobil 951 60 512

Jobber annenhver mandag og torsdag ut 2018.

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn