Helsestasjon barn 0 - 5 år


Helsestasjon er en del av kommunehelsetjenesten som utøver helsefremmede og forebyggende helsearbeid mot barn 0 - 5 år.

Tjenesten omfatter blant annet:

- Hjemmebesøk til nyfødte
- Grupper og individuelle konsultasjoner
- Hjelp/råd ved amming
- Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling
- Samtale og veiledning rundt det å være foreldre
- Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
- Undersøkelse av barn, henvisning til samarbeidspartnere / spesialister
- Oppfølging av barn med spesielle behov
- Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
- Smittevernarbeid, herunder tuberkulosearbeid
- Helseopplysning
- Foreldreforberedende kurs 

Hvis barnet ditt er sykt og /eller kan smitte andre, ber vi deg om å ta kontakt med fastlege /legevakten.

Kontaktinfo

Liv Sonja Solbrekken
Avdelingsleder/Helsesykepleier
E-post
Telefon 94 83 04 74

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

2. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt