Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom i Sør-Aurdal er ikke i drift.

Helsestasjon for ungdom(HFU) skal være en gratis helsetjeneste for ungdom i kommunen opptil 20 år. Det skal være tilgjengelig helsesykepleier og lege, og helsestasjonen skal være et drop-in-tilbud, tilby samtaler og veiledning etter ungdommens behov, testing og behandling av ulike seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjonsveiledning.

Ta kontakt med fastlege eller helsesykepleier dersom du er ungdom under 20 år som bor i kommunen og har behov for tjenester i HFU.

Helsesykepleier for ungdomsskoleelevene i Sør-Aurdal, er Ida Blåfjelldal, tlf.: 91 00 90 82.