Velferdsteknologi

Velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, selvstendighet, sosial deltagelse, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom.
Det kan også være:

  • Støtte til pårørende
  • Forbedre tilgjengelighet og kvalitet på tjenestetilbudet
  • Forebygge behov for f.eks. innleggelse i institusjon

Eksempler på Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier ut i fra hvilke behov de skal løse, og hvordan de kan gi støtte for brukere, pårørende og tjenesteytere.

Flere av eksemplene blir ikke nødvendigvis tilbudt av kommunen, men skal illustrere hvilken teknologi som finnes.

Nettbrett for sosial kontakt med venner, pårørende og helsetjenesten. Robotstøvsugeren bidrar til rengjøringen.   

Kontaktinfo

Anette Hansen
Prosjektleder Velferdsteknologi
E-post
Mobil 977 12 625
Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Ergo- og Fysioterapitjenesten
Telefon 61 34 87 50

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt