Velferdsteknologi

Kommunens tjenestebilde innenfor omsorg er i endring. For å imøtekomme utfordringer og sentrale krav i fremtiden er det nødvendig å se på mulighetene til å utvide de tradisjonelle tjenestene til å innbefatte flere og smartere løsninger.

Vi ønsker å utvikle tjenester som gir trygghet, frihet, økt livskvalitet og aktivitet, mestring og selvstendighet. Målet er at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Innenfor helse og omsorg er det mange og kompliserte tjenester, derfor ønsker vi å vurdere Velferdsteknologi og slik frigjøre ressurser som kan benyttes der det er bruk for dem i framtiden.

Kommunen vil øke kompetansen, kunnskap, holdninger og etiske refleksjoner hos ledere og ansatte. Et av målene er å ha færre system å forholde seg til, og de systemene vi beholder skal snakke bedre sammen. Det vil lette hverdagen for både brukerne og de ansatte. Vi vil se Velferdsteknologi i helhet og ønsker å koble Velferdsteknologi og fagsystem sammen for å ha færre system å forholde oss til.

Det er i samarbeid med private og offentlige aktører vi skal drive to samarbeidsprosjekt for å hente fordelene Velferdsteknologien skal kunne gi oss. Det er tilrettelagte tjenester og hjemmetjenesten som skal drive de to prosjektene. Vi skal prøve ut ulike løsninger som gir brukerne mer selvmestring, livskvalitet og økt tjenestekvalitet. Vi vil også at andre etater skal varsles når det er hensiktsmessig.

Både i hjemmetjenesten og i tilrettelagte tjenester skal vi prøve ut smarte systemer (ut i fra brukerens og systemets behov) og sammen med samarbeidspartnere skal vi også drive nyskapning der vi vil løse ulike problemstillinger knyttet til de som trenger det. Vi håper at arbeidet kan benyttes utover kommunegrensa. Vi har med oss nasjonale samarbeidsparter og har fått innovasjonsmidler i 2017 fra fylkeskommunen til å sette i gang prosjektene våre. Vi vil og søke midler for 2018 til å drive prosjektene videre.

Håvard Døvre er ansatt som prosjektkoordinator.

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt