Velferd i Valdres

Velferd i Valdres er medlem av det nasjonale velferdsteknologiprogram. Dette er en felles innovasjonsprosess med både regionalt og kommunalt ressursteam, som ledes av prosjektledere. 

Prosjektet har fått støtte fra Fylkesmannen til utvikling av kompetanse og innovasjon.