Informasjonsfilmer og linker

Her finner du informasjonsfilmer og aktuelle linker til mer informasjon om velferdsteknologi.

Informasjonsfilmer

Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes.

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig.

Hjelpefella viser hvordan du selv kan mestre hverdagen.

Trygghetsalarm kan gi økt trygghet i eget hjem.

Sykehjem: https://www.youtube.com/watch?v=iOI77upL2Ws

VFT KS: https://www.youtube.com/watch?v=6sFBG2B3Sx8

 

Aktuelle linker

Helsenorge

Helsedirektoratet

Direktoratet for e-helse

https://pensjonistforbundet.no/side/76-bedre-liv-med-velferdsteknologi

Portal NAV - Velferdsteknologi

hvakanhjelpe.no

Direktoratet for E-helse