Trygghetsalarm

Formål med trygghetsalarm er at den enkelte kan sikres trygghet i den livssituasjonen han/hun befinner seg i, og være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Trygghetsalarm er en måte å varsle andre på når en har kommet i en situasjon hvor en trenger hjelp, og ikke klarer å bruke telefonen.

Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Vederlag fastsettes av kommunestyret og justeres hvert år ved budsjettvedtak. Dette gjelder også engangskostnad ved montering/installasjon.  

Alarm og utstyr er kommunens eiendeler og skal leveres tilbake når behovet er opphørt.

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn