Se planer under arbeid og vedtatte planer på nett

Vedtatte reguleringsplaner/kommuneplaner, eller planer under arbeid, finner du i kartløsningen til kommunen. Bruk bruksanvisningen om du ikke er kjent med løsningen fra før.