Digital PlanDialog

PlanDialog er en karttjeneste som viser oversikt over pågående og vedtatte arealplaner i kommunen. Her er det mulig å få innsyn i offentlige dokument knyttet til saken samt mulighet til å sende innspill til planer på høring. Anbefalt nettleser er Chrome eller Firefox.